Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
26
Tuần này:
118
Tháng này:
856
Tất cả:
85225

Xã Thọ Hải đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở

Ngày 27/09/2017 10:40:10

Xác định công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, có tính kế thừa, phát triển, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nên trong những năm gần đây, tỉnh ta đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác này, nhất là cán bộ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.
               Trong những năm qua công tác đào tạo, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của xã nhà đã thực hiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đối với cán bộ trong nguồn quy hoạch hàng năm đã được Đảng ủy phân công, giao nhiệm vụ đi học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo nguồn cán bộ trong quy hoạch, đối với các cán bộ được tuyển dụng đều đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Triển khai kịp thời, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các tổ chức đòan thể chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chính quyền cơ sở hàng năm theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh dân chủ  ở cơ sở, xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Kết quả thực hiện:

Đối với cán bộ, công chức xã đạt chuẩn:

+ 100% cán bộ, công chức xã đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ văn hóa có 20/20 đ/c có trình độ văn hóa văn hóa từ THPT trở lên đạt 100 %.

+ Trình độ chuyên môn: 13/20 đ/c Trình độ TC đạt 65%; 02/20 đ/c trình độ Cao đẳng đạt 10%; 05/20 đ/c trình độ ĐH đạt 25%.

+ Trình độ LLCT: 15/20 đ/c Trung cấp đạt 75%.

Đối với các tổ chức chính trị xã hội.

Có đầy đủ các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội.

Kết quả đánh giá: Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ “ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ” và “ Trong sạch, vững mạnh ”.

             Có thể khẳng định, với sự quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn nói riêng của xã trong thời gian qua đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, chất lượng hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở đã được nâng lên rõ nét, vì thế công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT – XH, ANQP đã chuyển biến tích cực, đồng bộ. Với những kết quả đạt được, hy vọng đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ tiếp tục phát huy sức lực, trí tuệ của mình xây dựng xã Thọ Hải ngày càng phát triển...

Xã Thọ Hải đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở

Đăng lúc: 27/09/2017 10:40:10 (GMT+7)

Xác định công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, có tính kế thừa, phát triển, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nên trong những năm gần đây, tỉnh ta đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác này, nhất là cán bộ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.
               Trong những năm qua công tác đào tạo, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của xã nhà đã thực hiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đối với cán bộ trong nguồn quy hoạch hàng năm đã được Đảng ủy phân công, giao nhiệm vụ đi học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo nguồn cán bộ trong quy hoạch, đối với các cán bộ được tuyển dụng đều đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Triển khai kịp thời, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các tổ chức đòan thể chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chính quyền cơ sở hàng năm theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh dân chủ  ở cơ sở, xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Kết quả thực hiện:

Đối với cán bộ, công chức xã đạt chuẩn:

+ 100% cán bộ, công chức xã đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ văn hóa có 20/20 đ/c có trình độ văn hóa văn hóa từ THPT trở lên đạt 100 %.

+ Trình độ chuyên môn: 13/20 đ/c Trình độ TC đạt 65%; 02/20 đ/c trình độ Cao đẳng đạt 10%; 05/20 đ/c trình độ ĐH đạt 25%.

+ Trình độ LLCT: 15/20 đ/c Trung cấp đạt 75%.

Đối với các tổ chức chính trị xã hội.

Có đầy đủ các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội.

Kết quả đánh giá: Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ “ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ” và “ Trong sạch, vững mạnh ”.

             Có thể khẳng định, với sự quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn nói riêng của xã trong thời gian qua đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, chất lượng hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở đã được nâng lên rõ nét, vì thế công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT – XH, ANQP đã chuyển biến tích cực, đồng bộ. Với những kết quả đạt được, hy vọng đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ tiếp tục phát huy sức lực, trí tuệ của mình xây dựng xã Thọ Hải ngày càng phát triển...

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com