Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 347/UBND-TNMT ngày 21/02/2023 của UBND huyện Thọ Xuân v/v đẩy mạnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Để bảo đảm phát huy tối đa quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật đất đai (sửa đổi). UBND xã đăng tải Đề cương lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Tin tức sự kiện

Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo...Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Danh sách tổ tư vấn điều trị F0 tại nhàDanh sách tổ tư vấn điều trị F0 tại nhà
Danh sách tổ tư vấn điều trị F0 tại nhàDanh sách tổ tư vấn điều trị F0 tại nhà
Đi Nghĩa vụ Quân sự được những quyền lợi gì?Đi Nghĩa vụ Quân sự được những quyền lợi gì?
Trốn nghĩa vụ Quân sự có thể bị xử lý Hình sựTrốn nghĩa vụ Quân sự có thể bị xử lý Hình sự
Bảo hiểm xã hội tự nguyện - chỗ dựa vững chắc cho mỗi công...Bảo hiểm xã hội tự nguyện - chỗ dựa vững chắc cho mỗi công dân
CHUNG TAY GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNGCHUNG TAY GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Tích hợp 'thẻ xanh' COVID-19 vào căn cước công dânTích hợp 'thẻ xanh' COVID-19 vào căn cước công dân

Tin kinh tế - CHính trị

Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 347/UBND-TNMT ngày 21/02/2023 của UBND huyện Thọ Xuân v/v đẩy mạnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Để bảo đảm phát huy tối đa quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật đất đai (sửa đổi). UBND xã đăng tải Đề cương lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Tin văn hóa - xã hội

Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 347/UBND-TNMT ngày 21/02/2023 của UBND huyện Thọ Xuân v/v đẩy mạnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Để bảo đảm phát huy tối đa quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật đất đai (sửa đổi). UBND xã đăng tải Đề cương lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Công tác xây dựng đảng

Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 347/UBND-TNMT ngày 21/02/2023 của UBND huyện Thọ Xuân v/v đẩy mạnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Để bảo đảm phát huy tối đa quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật đất đai (sửa đổi). UBND xã đăng tải Đề cương lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

An ninh quốc phòng

Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 347/UBND-TNMT ngày 21/02/2023 của UBND huyện Thọ Xuân v/v đẩy mạnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Để bảo đảm phát huy tối đa quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật đất đai (sửa đổi). UBND xã đăng tải Đề cương lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com