Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

Khái quát chung về xã Thọ Hải

Ngày 27/09/2017 07:58:55

 

Xã Thọ Hải nằm ở phía Tây Nam huyện Thä Xuân, cách trung tâm huyện 5 km cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40km về phía tây Bắc, với tổng diện tích tự nhiên 708,73 ha, (Trong đó đất nông nghiệp là 447,33ha chiếm 63,11%, đất phi nông nghiệp là 146,31 ha chiếm 27%, đất chưa sử dụng 0.45 ha chiếm 0,08%). Dân số là 5.165 người, được sinh sống ở 09 thôn hành chính chia thành 09 làng văn hoá. Đảng bộ xã Thọ Hải có 315 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ, (Trong đó có 09 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Thọ Hải).
Xã Thọ Hải nằm bên bờ sông Chu và ranh giới của xã tiếp giáp với các xã  như sau:

 

+ Đông giáp xã Xuân Hòa;

 

+ Tây giáp xã Thọ Diên;

+ Nam giáp xã Xuân Hưng và xã Xuân Giang;

+ Bắc giáp xã Thọ Minh và xã Thọ Lập.

          Vị trí địa lý của xã thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường vùng lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hóa, thích ứng với nền kinh tế thị trường. Hệ thống giao thông thủy lợi rất thuận tiện; đường bộ có đường Quốc lộ 47C, đường liên xã, đường liên thôn tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện. là xã đồng bằng trung du địa hình tương đối bằng phẳng. Ngành nghề chính của địa phương là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh buôn bán…

          Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt trên 15%. Tổng lương thực có hạt  đạt 4.300 tấn. Tổng giá trị thu nhập đạt 148.870,35 triệu đồng. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 28,82 triệu đồng/người/năm.

Thọ Hải là một xã có bề dày truyền thống cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ các thế hệ con em xã Thọ Hải hăng hái tham gia vào công cuộc bảo vệ tổ quốc, nhiều người con của quê hương đã hy sinh anh dũng để giành độc lập. Trải qua nhiều thập kỷ truyền thống ấy vẫn được các thể hệ con em gìn giữ và phát huy. Thế hệ con em xã Thọ Hải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương luôn ham học tập cầu tiến bộ, không cam chịu đói nghèo, tích cực cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1.jpg

Năm 2016 xã đã hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Để đạt được những kết quả như trên, trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND, sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của Văn phòng NTM cùng các phòng, ngành cấp huyện, sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã nói chung và các con em đi làm ăn xa quê nói riêng.

14.jpg
Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, cán bộ và nhân dân Thọ Hải đã đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước tạo động lực tinh thần thúc đẩy mạnh  mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, thực hiện và phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo quốc phòng an ninh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Kinh tế của địa phương không ngừng tăng trưởng, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện cơ sở vật chất được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững. những hoạt động truyền thống văn hóa của địa phương luôn được giữ vững phát huy; hệ thống chính trị được cũng cố vững chắc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Khái quát chung về xã Thọ Hải

Đăng lúc: 27/09/2017 07:58:55 (GMT+7)

 

Xã Thọ Hải nằm ở phía Tây Nam huyện Thä Xuân, cách trung tâm huyện 5 km cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40km về phía tây Bắc, với tổng diện tích tự nhiên 708,73 ha, (Trong đó đất nông nghiệp là 447,33ha chiếm 63,11%, đất phi nông nghiệp là 146,31 ha chiếm 27%, đất chưa sử dụng 0.45 ha chiếm 0,08%). Dân số là 5.165 người, được sinh sống ở 09 thôn hành chính chia thành 09 làng văn hoá. Đảng bộ xã Thọ Hải có 315 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ, (Trong đó có 09 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Thọ Hải).
Xã Thọ Hải nằm bên bờ sông Chu và ranh giới của xã tiếp giáp với các xã  như sau:

 

+ Đông giáp xã Xuân Hòa;

 

+ Tây giáp xã Thọ Diên;

+ Nam giáp xã Xuân Hưng và xã Xuân Giang;

+ Bắc giáp xã Thọ Minh và xã Thọ Lập.

          Vị trí địa lý của xã thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường vùng lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hóa, thích ứng với nền kinh tế thị trường. Hệ thống giao thông thủy lợi rất thuận tiện; đường bộ có đường Quốc lộ 47C, đường liên xã, đường liên thôn tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện. là xã đồng bằng trung du địa hình tương đối bằng phẳng. Ngành nghề chính của địa phương là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh buôn bán…

          Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt trên 15%. Tổng lương thực có hạt  đạt 4.300 tấn. Tổng giá trị thu nhập đạt 148.870,35 triệu đồng. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 28,82 triệu đồng/người/năm.

Thọ Hải là một xã có bề dày truyền thống cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ các thế hệ con em xã Thọ Hải hăng hái tham gia vào công cuộc bảo vệ tổ quốc, nhiều người con của quê hương đã hy sinh anh dũng để giành độc lập. Trải qua nhiều thập kỷ truyền thống ấy vẫn được các thể hệ con em gìn giữ và phát huy. Thế hệ con em xã Thọ Hải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương luôn ham học tập cầu tiến bộ, không cam chịu đói nghèo, tích cực cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1.jpg

Năm 2016 xã đã hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Để đạt được những kết quả như trên, trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND, sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của Văn phòng NTM cùng các phòng, ngành cấp huyện, sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã nói chung và các con em đi làm ăn xa quê nói riêng.

14.jpg
Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, cán bộ và nhân dân Thọ Hải đã đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước tạo động lực tinh thần thúc đẩy mạnh  mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, thực hiện và phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo quốc phòng an ninh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Kinh tế của địa phương không ngừng tăng trưởng, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện cơ sở vật chất được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững. những hoạt động truyền thống văn hóa của địa phương luôn được giữ vững phát huy; hệ thống chính trị được cũng cố vững chắc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com