Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 15/06/2021 10:00:00

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sáng 15/6/2021, Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

          

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250242.html

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXVII; Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250243.html

          Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã hướng dẫn nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250244.html

          Đồng chí Thái Xuân Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ hướng dẫn kiện toàn các chức danh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250245.html

          Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoàn thiện các loại thủ tục, hồ sơ theo quy định.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250246.html

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đã được tổ chức thành công tốt đẹp, an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp quan trọng bầu ra bộ máy chính quyền các cấp của khóa mới vì vậy chỉ thực hiện kiện toàn các chức danh theo quy định không tổ chức các nội dung khác.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250247.html

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị: Các đồng chí Huyện uỷ viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện được phân công, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn nắm chắc hướng dẫn của tỉnh, huyện về trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian và thẩm quyền thực hiện liên quan đến tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, kịch bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tiễn các nội dung liên quan đến Kỳ họp. Hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định, nộp về cơ quan có thẩm quyền trước 20/6/2021.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250248.html

          Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Huyện uỷ viên phụ trách vòng 2, lãnh đạo, chuyên viên các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện được phân công, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tạo tiền đề quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân 

  

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 15/06/2021 10:00:00 (GMT+7)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sáng 15/6/2021, Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

          

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250242.html

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXVII; Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250243.html

          Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã hướng dẫn nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250244.html

          Đồng chí Thái Xuân Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ hướng dẫn kiện toàn các chức danh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250245.html

          Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoàn thiện các loại thủ tục, hồ sơ theo quy định.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250246.html

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đã được tổ chức thành công tốt đẹp, an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp quan trọng bầu ra bộ máy chính quyền các cấp của khóa mới vì vậy chỉ thực hiện kiện toàn các chức danh theo quy định không tổ chức các nội dung khác.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250247.html

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị: Các đồng chí Huyện uỷ viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện được phân công, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn nắm chắc hướng dẫn của tỉnh, huyện về trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian và thẩm quyền thực hiện liên quan đến tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, kịch bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tiễn các nội dung liên quan đến Kỳ họp. Hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định, nộp về cơ quan có thẩm quyền trước 20/6/2021.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636250248.html

          Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Huyện uỷ viên phụ trách vòng 2, lãnh đạo, chuyên viên các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện được phân công, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tạo tiền đề quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com