Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

Xã Thọ Hải ra mắt Ban điều hành mô hình KDC "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"

Ngày 12/04/2024 16:56:20

Các ngày 18/3, 19/3, và 21/3/2024 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thọ Hải ra Ban điều hành "Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - Xà HỘI Xà THỌ HẢI TỔ CHỨC RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH KHU DÂN CƯ “SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN”

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/KHLT/MTTQ/HPN/HND/HCCB/CĐ/ĐTN, ngày 11/3/2024 của MTTQ huyện Thọ Xuân Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, năm 2024.

Thực hiện công văn số 13 - CV/ĐU, ngày 13/3/2024 của Đảng uỷ xã Thọ Hải về việc chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng KDC “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Các ngày 18/3, 19/3, và 21/3/2024 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp ra mắt Ban điều hành "Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

 

Ra mắt Ban Điều hành khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại thôn Hương 1.

 

Ra mắt Ban Điều hành khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại thôn Hương 2.

 

 

Ra mắt Ban Điều hành khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại thôn Phấn Thôn.

 

 

 

 

 

 

Các tổ chức đoàn thể ký cam kết thực hiện

 

Xây dựng mô hình khu dân cư Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn với mục đích tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và nâng cao trách nhiệm của ban công tác MT thôn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng mô hình trong khu dân cư vừa tạo cảnh quan tươi đẹp, môi trường trong sạch, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên, từ đó xây dựng thôn văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Hải xây dựng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nghị quyết của đảng bộ đã đề ra. 

Tham dự buổi ra mắt Đồng chí Mai Đình Cường - Phó bí thư thường trực Đảng ủy  - Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí đã cổ vũ, động viên và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành mô hình và các thành viên thực hiện tốt quy chế hoạt động và các tiêu chí  “ Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn” nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu dân cư, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Hải xây dựng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nghị quyết của đảng bộ đã đề ra./.

 

                                                                                    ĐÀI TT XÃ THỌ HẢI 

Xã Thọ Hải ra mắt Ban điều hành mô hình KDC "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"

Đăng lúc: 12/04/2024 16:56:20 (GMT+7)

Các ngày 18/3, 19/3, và 21/3/2024 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thọ Hải ra Ban điều hành "Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - Xà HỘI Xà THỌ HẢI TỔ CHỨC RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH KHU DÂN CƯ “SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN”

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/KHLT/MTTQ/HPN/HND/HCCB/CĐ/ĐTN, ngày 11/3/2024 của MTTQ huyện Thọ Xuân Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, năm 2024.

Thực hiện công văn số 13 - CV/ĐU, ngày 13/3/2024 của Đảng uỷ xã Thọ Hải về việc chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng KDC “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Các ngày 18/3, 19/3, và 21/3/2024 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp ra mắt Ban điều hành "Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

 

Ra mắt Ban Điều hành khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại thôn Hương 1.

 

Ra mắt Ban Điều hành khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại thôn Hương 2.

 

 

Ra mắt Ban Điều hành khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại thôn Phấn Thôn.

 

 

 

 

 

 

Các tổ chức đoàn thể ký cam kết thực hiện

 

Xây dựng mô hình khu dân cư Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn với mục đích tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và nâng cao trách nhiệm của ban công tác MT thôn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng mô hình trong khu dân cư vừa tạo cảnh quan tươi đẹp, môi trường trong sạch, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên, từ đó xây dựng thôn văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Hải xây dựng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nghị quyết của đảng bộ đã đề ra. 

Tham dự buổi ra mắt Đồng chí Mai Đình Cường - Phó bí thư thường trực Đảng ủy  - Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí đã cổ vũ, động viên và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành mô hình và các thành viên thực hiện tốt quy chế hoạt động và các tiêu chí  “ Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn” nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu dân cư, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Hải xây dựng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nghị quyết của đảng bộ đã đề ra./.

 

                                                                                    ĐÀI TT XÃ THỌ HẢI 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com